/header.jpg

     Generalforsamling

Obs! Ang. generalforsamling 2021
Restriktionerne gør, at det desværre ikke bliver muligt at mødes fysisk d. 25/3. Vi forsøger derfor at afholde generalforsamlingen online, og hvis man ønsker at deltage, så skal man sende en mail til helene.flowergirl@gmail.com, hvor man så får et link til det virtuelle møde sendt retur.
Generalforsamling 2021
Såfremt restriktionerne tillader det, så indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling i Lollands sportsrideklub Torsdag d. 25 Marts kl 19.00 i rytterstuen på Halmtofte.
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Godkendelse af regnskab.
5. Indkomne forslag (skal være modtaget senest d. 11 Marts)
6. Valg til bestyrelsen
                                                          * Anne Egeskov Christensen (modtager genvalg)
                                                          * Pernille Mierzwa Mortensen (modtager genvalg)
                                                          * Helene Lasse Christensen (modtager ikke genvalg)
                                                          * Anna Sloth-Nielsen (modtager genvalg)
                                                          * Line Bøgh Sørensen (modtager genvalg)
                                                          * Jane Jacobsen (modtager ikke genvalg)
                                                          * Marlene Rosenheim (modtager ikke genvalg)
 
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Valg af 2 revisor suppleanter.
10. Nedsættelse af sponsor udvalg
- Evt forslag til ændringer/fornyelse.
11. Nedsættelse af stævne udvalg.
12. Uddeling af pokaler til rangliste vindere, årets LSP`er, Årets rytter.
13. Evt.
For at være stemmeberettiget til generalforsamlingen, skal man have været medlem i mindst 3 mdr og have betalt kontigent for 2021.
Med venlig hilsen Bestyrelsen i LSP
 
 
Referat fra generalforsamling i LSP d. 5/2-2020
 
(Før mødet var der mulighed for at købe sig til aftensmad. Det tilbud tog mange imod.)

1. Valg af stemmetællere: Anne Grethe og Karla
2. Formandens beretning: Amalie havde lavet en flot opsummering af, hvad der var sket i årets løb.
Hun nævnte stævnerne, det stigende medlemstal, sponsorer, samarbejdet med Halstedhus,
samarbejdet med SAR omkring Sydhavscup, bestyrelsen og medhjælpere i det hele taget.
3.
Godkendelse af regnskab: regnskabet er startet af Lianes mor og Hannibal har overtaget det i løbet
af året. Pernille gennemgik regnskabet. Året ender med et overskud på ca. 13.000.
Regnskabet er gennemgået og godkendt af Ole Thorsen og Anna Sloth-Nielsen.
4. Indkomne forslag: ingen
5. Valg af bestyrelse: Carl, Amalie og Mie ønsker at stoppe.
Den nye bestyrelse består af :
 • Anne Egeskov Christensen- formand
 • Helene Lasse Christensen- næstformand
 • Pernille Mierzwa Mortensen- kasserer
 • Anna Sloth-Nielsen - sekretær
 • Marlene Rosenheim
 • Jane Jacobsen
 • Line Bøgh
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen: Hanne Steffensen og Eva Christensen.
8. Valg af revisorer: Ole Thorsen og Anna Grete Bøgh.
9. Valg af revisorsuppleanter: Kira og Henrik Christensen ( Evas mand)
10. Sponsorudvalg: Ole Thorsen og Pernille Mortensen
11. Nedsættelse af stævneudvalg: Hanne Brebøl Thorsen , Anne, Katja og Karla.
12. Matrialeudvalg: Michelle, Helene og Anna
13. Kiosk: Pernille
14. Ranglisten: Helene
15. Uddeling af pokaler:
 • Klubmesterskab- Karla og Hanne, dressur. Line,spring.
16. Ranglistevinder
 • dressur pony: Karla
 • dressur hest: Benedikte
 • spring pony: Karla
 • spring hest: Line
17. Årets LSPèr : Anne Årets rytter: Mathilde
18. evt: forslag til aktiviteter: Bustur- stævne i Tyskland / Svrige, Bowling, 4-kamp.
19. Mobil Pay bør ikke bruges til små beløb / der må lægges en krone på beløbet
 
Anna Sloth-Nielsen
 
 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lollands Sportsrideklub 2020

Onsdag d. 5. februar 2020 kl. 19 i rytterstuen på Halmtofte.

Dagorden:

1.                         Valg af dirigent
2.                         Valg af stemmetællere
3.                         Formandens beretning
4.                         Godkendelse af regnskab
5.                         Indkomne forslag
6.                         Valg til bestyrelsen
                                                          * Anne Egeskov Christensen (modtager genvalg)
                                                          * Carl Frederik S-månssen (modtager ikke genvalg)
                                                          * Mie Jull Rasmussen ( modtager ikke genvalg)
                                                          * Pernille Mortensen (modtager genvalg)
                                                          * Amalie Lund Koch (modtager ikke genvalg)
                                                 
 
 
6.                         Valg af 2 suppleanter
7.                         Valg af 2 revisorer
8.                         Valg af 2 revisorsuppleanter
9.                         Nedsættelse af sponsorudvalg
10.                       Nedsættelse af stævneudvalg
11.                       Uddeling af pokaler til ranglistevindere, årets LSP'er, Årets Rytter.
12.                       Evt.

For at være stemmeberettiget til generalforsamlingen, skal man have været medlem i mindst 3 mdr. og have betalt kontingent for 2020.

Forslag til ”Årets rytter” og ”Årets LSP´er” afleveres til Carl Frederik S-månssen senest d. 22.01.19 på Facebook. 
 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i LSP.
 
 
 
 
Referat af generalforsamling d. 7 februar 2019.
 
Valg af dirigent    Anna  Sloth
Valg af stemmetællere    Karina  Christensen og Ole Brebøl Thorsen
Formandens  beretning    Jane Jacobsen
Godkendt regnskab
Indkomne forslag    Ingen
Valgt til den nye bestyrelse     Mie Rasmussen
                                                      Pernille Mortensen
                                                      Carl Frederik S – månsson
                                                      Amalie Lund Koch
                                                      Anne Egeskov Christensen
Valg af suppleanter    Jane Jacobsen og Hanne Steffensen
Valg af revisorer    Ole Brebøl Thorsen og Anna Sloth
Revisor suppleanter    Karsten Borre og Anette Clausen
Sponsor udvalg    Jane Jacobsen og Ole Brebøl Thorsen
Stævne udvalg    Dressur   Hanne Brebøl Thorsen og Amalie Lund Koch
                          Spring     Anne Egeskov Christensen
Uddeling af pokaler   Rangliste  vindere     Pony dressur  Karla Marillo Skov  
                                                                            Pony spring    Amalie Preisler
                                                                            Hest dressur  Amalie Lund Koch
                                                                            Hest spring     Pernille Mortensen
Årets LSP   Amalie Jensen
Årets Rytter   Amalie Lund Koch
Evt.    Indkøbt CavalettiIndkaldelse til ordinær generalforsamling i Lollands Sportsrideklub 2019

Torsdag d. 7. februar 2019 kl. 19 i rytterstuen på Halmtofte.

Dagorden:

1.                         Valg af dirigent
2.                         Valg af stemmetællere
3.                         Formandens beretning
4.                         Godkendelse af regnskab
5.                         Indkomne forslag
6.                         Valg til bestyrelsen
                                                          * Jane Jacobsen (modtager ikke genvalg)
                                                          * Carl Frederik S-månssen (modtager genvalg)
                                                          * Liane Brahe Andersen ( modtager ikke genvalg)
                                                          * Janne Borre (modtager ikke genvalg)
                                                          * Amalie Lund Koch (modtager genvalg)
                                                          * Amalie Jensen ( modtager ikke genvalg)
                                                          * Cecilie Vangen (modtager ikke genvalg)

 
6.                         Valg af 2 suppleanter
7.                         Valg af 2 revisorer
8.                         Valg af 2 revisorsuppleanter
9.                         Nedsættelse af sponsorudvalg
10.                       Nedsættelse af stævneudvalg
11.                       Uddeling af pokaler til ranglistevindere, årets LSP'er, Årets Rytter.
12.                       Evt.

For at være stemmeberettiget til generalforsamlingen, skal man have været medlem i mindst 3 mdr. og have betalt kontingent for 2019.

Forslag til ”Årets rytter” og ”Årets LSP´er” afleveres til Amalie Lund Koch senest d. 04.02.19 på mail til amalie.koch98@gmail.com eller på Facebook. 
 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i LSP.
 
 
Referat af generalforsamling d. 31.1 2018
 
Valg af dirigent.    Camilla Kelfast
Valg af stemmetællere.    Helene Christensen og Amalie Lund Koch
Formandens beretning.    Godkendt
Godkendelse af regnskab.    Godkendt  Fremlagt ved Anne-Merete Møller
Indkomne forslag. Godkendt ny rangliste til år 2018.
                              Godkendt vedtægtsændring af §5.   ( Klubbens interesser varetages af en bestyrelse på mellem 5 og 7 medlemmer. 
Carl modtog genvalg.
Nye bestyrelsemedlemmer er Cecilie Vangen og Amalie Lund Koch
Suppleanter    Kira Marillo Skov
                       Helene Christensen
Revisorer       Ole Thorsen og Anette Jensen
Revisor suppleanter    Karsten Borre og Britta Christensen
Sponsor udvalg    Ole Thorsen og Karina Christensen
Stævne udvalg      Hanne Brebøl Thorsen, Cecilie Vangen, Helene Christensen, Mille Hansen,
                             Anne Egeskov Christensen og Amalie Lund Koch
Uddeling af pokaler   
 Rangliste vindere    Pony dressur    Karla Marillo Skov
                                 Hest  dressur    Helene Christesen
                                 Hest  spring     Helene Christensen
Årets LSP”er           Cecilie Andersen
Årets Rytter             Karla Marillo Skov
 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lollands Sportsrideklub 2017

mandag d. 27. februar 2017 kl. 19 i rytterstuen på Halmtofte.

 

Dagorden:

1.                         Valg af dirigent
2.                         Valg af stemmetællere
3.                         Formandens beretning
4.                         Godkendelse af regnskab
5.                         Indkomne forslag – bestyrelsen foreslår ændringer i vedtægter, se bilag
6.                         Valg til bestyrelsen
                                                          * Camilla Sandberg – formand (ønsker genvalg)
                                                          * Camilla Kelfast – næstformand (ønsker genvalg)
                                                          * Celina Hasimovic – sekretær (ønsker ikke genvalg)
6.                         Valg af 2 suppleanter
7.                         Valg af 2 revisorer
8.                         Valg af 2 revisorsuppleanter
9.                         Nedsættelse af sponsorudvalg
10.                       Nedsættelse af kioskudvalg
11.                       Nedsættelse af stævneudvalg
12.                       Uddeling af pokaler til ranglistevindere
13.                       Evt.

For at være stemmeberettiget til generalforsamlingen, skal man have været medlem i mindst 3 mdr. og have betalt kontingent for 2017.

Forslag til ”Årets rytter” og ”Årets LSP´er” afleveres til bestyrelsen senest d. 18.02.17 på mail til egenfeldt@c.dk eller i den hvide postkasse ved rytterstuen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i LSP.

 

Forslag til vedtægtsændringer :

 

§5. Valgberettigede:                 
Klubbens interesser varetages af en bestyrelse på 5 eller 7 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. De vælges på en generalforsamling for 2 år ad gangen, dog således, at hhv. 3 og 4 medlemmer skal gå på valg hvert andet år. Formand og kasserer bør ikke gå på valg samtidig.                 

Desuden vælges der 2 suppleanter. Alle medlemmer over 18 år er valgberettigede dog med den undtagelse, at nære familiemedlemmer ikke samtidig kan sidde i bestyrelsen. I tilfælde af vacance kan bestyrelsen supplere sig selv, indtil næste generalforsamling finder sted. Bestyrelsen vælger formand, næstformand, sekretær, kasserer samt formænd til udvalgene.

Ændres til:

§5. Valgberettigede:                 

Klubbens interesser varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. De vælges på en generalforsamling for 2 år ad gangen, dog således, at hhv. 2 og 3 medlemmer skal gå på valg hvert andet år. Formand og kasserer bør ikke gå på valg samtidig.                 

Desuden vælges der 2 suppleanter. Alle medlemmer over 18 år er valgberettigede dog med den undtagelse, at nære familiemedlemmer ikke samtidig kan sidde i bestyrelsen. I tilfælde af vacance kan bestyrelsen supplere sig selv, indtil næste generalforsamling finder sted. Bestyrelsen vælger formand, næstformand, sekretær, kasserer samt formænd til udvalgene.

Forslag til vedtægtsændringer :

§8. Bestyrelsens virksomhed:                 

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål og træffer alle dispositioner vedrørende dens virksomhed.                 

Medlemmer og bestyrelse hæfter dog ikke for klubbens gæld eller andre forpligtigelser.                 

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der skønnes behov for.

Ændres til:

§8. Bestyrelsens virksomhed:                 

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål og træffer alle dispositioner vedrørende dens virksomhed. Bestyrelsen tegnes af formand, næstformand og kasserer. Formanden kan dog forhandle på egen hånd indenfor de i bestyrelsen givne retningslinjer.

Medlemmer og bestyrelse hæfter dog ikke for klubbens gæld eller andre forpligtigelser.                 

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der skønnes behov for.
 
 
Generalforsamling 2016

Referat af generalforsamling i LSP 26.01.16.

1: Valg af dirigent - Camilla Kelfast blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2: Valg af stemmetællere - Ole Thorsen og Bente Damkjær.
3: Formandens beretning – formanden bød velkommen og fortalte bla. om de flotte resultater opnået af LSP ryttere, herunder distriktsmesterskabet for hold. Endvidere blev nye tiltag fra bestyrelsen nævnt, nye regler og priser for facilitetskort og vores nye online bookingsystem.

Endvidere blev det sæt etiske rammer nævnt, som bestyrelsen har udarbejdet for bedre trivsel i klubben, ligesom der blev opfordret til at medlemmerne bakker hinanden op og holder en ordentlig tone over for hinanden – også på Facebook.

Ridehuset fik ny bund og efter lidt tilridning, er den blevet rigtig god. Vi har holdt 3 gode, store stævner der har givet pænt overskud. Julefrokosten i december blev nævnt som et hyggeligt samlingspunkt, ligesom bomtræningen blev nævnt som et godt og afvekslende tiltag.

Det gode samarbejde med SAR fortsætter, i hvert fald omkring Sydhavscuppen, som er en stor succes fortsat.

Bestyrelsen vil i det nye år arbejde på en certificering af klubben, aktuelt er der tale om D-stævne-, organisations- og sikkerhedscertificeringer.

De gode hjælpere til stævnerne blev rost, uden dem, ingen stævner. Bestyrelsen siger farvel til Susanne og Pernille og tak for deres store indsats.

Til slut i beretningen blev ”Årets Lsp´er” pokal uddelt til Susanne Petersen for hendes kæmpe indsats i caféen.  ”Årets rytter” blev Stine Rasmussen for aldrig at give op, men stædigt kæmpe videre trods skader og modgang med sin hest.

4: Godkendelse af regnskab – det reviderede regnskab blev forelagt og godkendt uden bemærkninger. Der er et lille underskud på ca. kr. 21.000,-.
5: Valg af bestyrelse – den nye bestyrelse består af følgende;
Berit Berger, Natascha Svensson, Rikke Lejbølle, Celina Hasimovic, Nathalie Hansen, Camilla Kelfast og Camilla Sandberg.

Bestyrelsen afholder første møde 04.02.16.

6: Valg af 2 suppleanter – Stine Rasmussen fortsætter som 1. suppleant, Susanne Petersen bliver 2. suppleant.
7: Valg af 2 revisorer – Bent Rasmussen og Ole Thorsen fortsætter.
8: Valg af revisor suppleanter – Pernille Carlsen bliver 1. suppleant,  Britta Christensen bliver 2. suppleant.

Det foreslås at en fra bestyrrelsen hjælper ole med giro kort til skilte og at vi søger nogle fonde...

9: Nedsættelse af sponsorudvalg – Ole Thorsen fortsætter sammen med Camilla Kelfast.
10: Nedsættelse af kioskudvalg – Ingen meldte sig, så bestyrelsen udarbejder en turnus ordning ved behov.

11: Nedsættelse af stævneudvalg – Hanne Thorsen, Camilla Sandberg, Nalle er fortsat i udvalget og Rikke Lejbølle spørges.

Celina Hasimovic er nyt medlem og står for at finde hjælpere fremover.

12: Indkomne forslag - Heidi har foreslået  at ændre klubbens point systemet til ranglisten for spring. Det besluttes at bestyrelsen tager kontakt til Claus Skov fra distriktet og spørger ham til råds inden noget ændres.
13: Uddeling af pokaler.

Først blev der uddelt erindringspokaler til sidste års vindere;

Dressur hest var Helene Christensen
Dressur pony var Laura With
Spring hest var Caroline Vang Klemmesen
Spring pony var Malou Carlsen

Året LSP´er var Camilla Sandberg
Årets rytter var Benedicte Brebøl .

Vindere for 2015 blev;
Dressur pony  Laura With.
Dressur hest Helene Christensen.

Der var ingen springrytter ude at starte, hvorfor disse pokaler ikke blev uddelt.

14: Evt – intet.

Til generalforsamlingen var der mødt 18 medlemmer op.
                                                                                                                                                Referat Celina Hasimovic.
Referat af generalforsamling 26.01.16

Referat af generalforsamling i LSP 26.01.16.

1: Valg af dirigent - Camilla Kelfast blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2: Valg af stemmetællere - Ole Thorsen og Bente Damkjær.

3: Formandens beretning – formanden bød velkommen og fortalte bla. om de flotte resultater opnået af LSP ryttere, herunder distriktsmesterskabet for hold. Endvidere blev nye tiltag fra bestyrelsen nævnt, nye regler og priser for facilitetskort og vores nye online bookingsystem.

Endvidere blev det sæt etiske rammer nævnt, som bestyrelsen har udarbejdet for bedre trivsel i klubben, ligesom der blev opfordret til at medlemmerne bakker hinanden op og holder en ordentlig tone over for hinanden – også på Facebook.

Ridehuset fik ny bund og efter lidt tilridning, er den blevet rigtig god. Vi har holdt 3 gode, store stævner der har givet pænt overskud. Julefrokosten i december blev nævnt som et hyggeligt samlingspunkt, ligesom bomtræningen blev nævnt som et godt og afvekslende tiltag.

Det gode samarbejde med SAR fortsætter, i hvert fald omkring Sydhavscuppen, som er en stor succes fortsat.

Bestyrelsen vil i det nye år arbejde på en certificering af klubben, aktuelt er der tale om D-stævne-, organisations- og sikkerhedscertificeringer.

De gode hjælpere til stævnerne blev rost, uden dem, ingen stævner. Bestyrelsen siger farvel til Susanne og Pernille og tak for deres store indsats.

Til slut i beretningen blev ”Årets Lsp´er” pokal uddelt til Susanne Petersen for hendes kæmpe indsats i caféen.  ”Årets rytter” blev Stine Rasmussen for aldrig at give op, men stædigt kæmpe videre trods skader og modgang med sin hest.

4: Godkendelse af regnskab – det reviderede regnskab blev forelagt og godkendt uden bemærkninger. Der er et lille underskud på ca. kr. 21.000,-.

5: Valg af bestyrelse – den nye bestyrelse består af følgende;

Berit Berger, Natascha Svensson, Rikke Lejbølle, Celina Hasimovic, Nathalie Hansen, Camilla Kelfast og Camilla Sandberg.

Bestyrelsen afholder første møde 04.02.16.

6: Valg af 2 suppleanter – Stine Rasmussen fortsætter som 1. suppleant, Susanne Petersen bliver 2. suppleant.

7: Valg af 2 revisorer – Bent Rasmussen og Ole Thorsen fortsætter.

8: Valg af revisor suppleanter – Pernille Carlsen bliver 1. suppleant,  Britta Christensen bliver 2. suppleant.

Det foreslås at en fra bestyrrelsen hjælper ole med giro kort til skilte og at vi søger nogle fonde...

9: Nedsættelse af sponsorudvalg – Ole Thorsen fortsætter sammen med Camilla Kelfast.

10: Nedsættelse af kioskudvalg – Ingen meldte sig, så bestyrelsen udarbejder en turnus ordning ved behov.

11: Nedsættelse af stævneudvalg – Hanne Thorsen, Camilla Sandberg, Nalle er fortsat i udvalget og Rikke Lejbølle spørges.

Celina Hasimovic er nyt medlem og står for at finde hjælpere fremover.

12: Indkomne forslag - Heidi har foreslået  at ændre klubbens point systemet til ranglisten for spring. Det besluttes at bestyrelsen tager kontakt til Claus Skov fra distriktet og spørger ham til råds inden noget ændres.

13: Uddeling af pokaler.

Først blev der uddelt erindringspokaler til sidste års vindere;

Dressur hest var Helene Christensen

Dressur pony var Laura With

Spring hest var Caroline Vang Klemmesen

Spring pony var Malou Carlsen

Året LSP´er var Camilla Sandberg

Årets rytter var Benedicte Brebøl .

Vindere for 2015 blev;

Dressur pony  Laura With.

Dressur hest Helene Christensen.

 

Der var ingen springrytter ude at starte, hvorfor disse pokaler ikke blev uddelt.

14: Evt – intet.

 

Til generalforsamlingen var der mødt 18 medlemmer op.

                                                                                                                                                 Referat Celina Hasimovic.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lollands Sportsrideklub
Download fil
Generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling i LSP 21.01.15

 

1: Valg af dirigent – Anna Sloth Nielsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt. Hun blev godt suppleret af Vibeke Hansen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2: Valg af stemmetællere – Britta Christensen og Ole Thorsen.

3: Formandens beretning – Formanden bød velkommen og startede med at fortælle om klubbens gode tiltag i 2014, herunder det gode samarbejde med SAR omkring vores Sydhavscup, som igen i år var en succes. Hun roste også de mange frivillige, som lægger utallige timer i og for klubben.

Hun roste endvidere klubbens mange dygtige konkurrence ryttere, hvoraf 3 har placeret sig på top 10 på distrikt 5´s rangliste.

Endvidere blev klubbens 50 års jubilæum omtalt, ligesom de mange hyggelige stunder, det er blevet til i løbet af året på Halmtofte i forbindelse med afvikling af stævner, forberedelse til samme og ikke mindst vores klubmesterskab og julefrokost i december.

Slutteligt blev den kommende bestyrelse, hvor Jane er udtrådt efter mange år på posten som formand, ønsket god vind i det kommende år.

4: Godkendelse  af regnskab – det reviderede regnskab blev forelagt og godkendt uden bemærkninger, dog blev der opfordret til en bedre struktur omkring stævneøkonomien, da det har været noget af en opgave at danne sig et overblik over denne.

5: Valg af bestyrelse – den nye bestyrelse består af følgende;

Celina Hasimovic, Camilla Kelfast, Susanne With, Nathalie Hansen og Camilla Sandberg. Pernille Carlsen sidder fortsat som kasserer, dog uden for bestyrelsen.

Bestyrelsen holder første, konstituerende møde d. 29.01.15.

6: Valg af 2 suppleanter – Stine Rasmussen er første suppleant og Pernille Carlsen er anden suppleant.

7: Valg af 2 revisorer – Bent Rasmussen og Ole Thorsen er begge genvalgt til posterne.

8: Valg af 2 revisorsuppleanter - Vibeke Hansen og Britta Christensen blev valgt.

9: Nedsættelse af sponsorudvalg – Jane og Anni har begge ønsket at udtræde, men har dog lovet at tale med de sponsorer, der endnu mangler at betale for i år. Ole fortsætter. Det er besluttet, at måtte der opstå tvivlsspørgsmål eller komme henvendelser, skal disse rettes til bestyrelsen.

10: Nedsættelse af kiosk udvalg – Susanne er umiddelbart ene kvinde i udvalget, men kan hente god og kompetent hjælp hos ”farmor” og Pernilles mor. (Anna melder sig til at gøre rent i kiosken før hvert stævne – tak).

11: Nedsættelse af stævneudvalg – Hanne Brebøl, Mille Hansen, Helene Christensen, Camilla Sandberg fortsætter. Nathalie Hansen er nyt medlem.

12: Indkomne forslag – bestyrelsen havde ikke modtaget nogen.

13: Uddeling af pokaler –

Ranglistevindere.

Dressur – hest: Helene Christensen/Clair 90 point

Dressur – pony: Laura With/Sugarbabe 7 point

Spring – hest: Caroline Vang Klemmensen/Madame Makri 44 point

Spring – pony: Malou Carlsen/Pelé 29 point

Årets LSP´er – Camilla Sandberg

Årets rytter – Benedikte Brebøl Windfeld

14: Evt – Ole roste initiativet omkring arbejdsdage som blev afsluttet med pizza – det var en rigtig hyggelig afslutning på en dag, der blev brugt på at gøre klubben stævneparat.

Hanne roste især Susannes store arbejde omkring julefrokosten, men også de øvrige, som havde gjort deres for at dagen blev en succes.

Efterfølgende var der en drøftelse omkring medlemskab af flere klubber og hvorledes man forholdte sig til at starte klubmesterskaber for flere klubber, hvilket der umiddelbart ikke er noget til hinder for.

I forlængelse heraf var der en orientering omkring samarbejdet med SAR omkring klubmesterskab i spring (dette bliver for 2014, da det ikke kan udelukkes, at LSP kan afholde sit eget springmesterskab senere på året).

Der efterlyses bedre links til klubbens nye hjemmeside, hvilket bestyrelsen vil sørge for. Endvidere skal oplysninger om klubbens bestyrelse mm opdateres hos bla. Rideforbundet og D5.

Der var mødt 19 medlemmer op til generalforsamlingen.

Referat – Camilla Sandberg
Referat fra generalforsamlingen.

Referat af ordinær generalforsamling i LSP 21.01.15

 

1: Valg af dirigent – Anna Sloth Nielsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt. Hun blev godt suppleret af Vibeke Hansen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2: Valg af stemmetællere – Britta Christensen og Ole Thorsen.

3: Formandens beretning – Formanden bød velkommen og startede med at fortælle om klubbens gode tiltag i 2014, herunder det gode samarbejde med SAR omkring vores Sydhavscup, som igen i år var en succes. Hun roste også de mange frivillige, som lægger utallige timer i og for klubben.

Hun roste endvidere klubbens mange dygtige konkurrence ryttere, hvoraf 3 har placeret sig på top 10 på distrikt 5´s rangliste.

Endvidere blev klubbens 50 års jubilæum omtalt, ligesom de mange hyggelige stunder, det er blevet til i løbet af året på Halmtofte i forbindelse med afvikling af stævner, forberedelse til samme og ikke mindst vores klubmesterskab og julefrokost i december.

Slutteligt blev den kommende bestyrelse, hvor Jane er udtrådt efter mange år på posten som formand, ønsket god vind i det kommende år.

4: Godkendelse  af regnskab – det reviderede regnskab blev forelagt og godkendt uden bemærkninger, dog blev der opfordret til en bedre struktur omkring stævneøkonomien, da det har været noget af en opgave at danne sig et overblik over denne.

5: Valg af bestyrelse – den nye bestyrelse består af følgende;

Celina Hasimovic, Camilla Kelfast, Susanne With, Nathalie Hansen og Camilla Sandberg. Pernille Carlsen sidder fortsat som kasserer, dog uden for bestyrelsen.

Bestyrelsen holder første, konstituerende møde d. 29.01.15.

6: Valg af 2 suppleanter – Stine Rasmussen er første suppleant og Pernille Carlsen er anden suppleant.

7: Valg af 2 revisorer – Bent Rasmussen og Ole Thorsen er begge genvalgt til posterne.

8: Valg af 2 revisorsuppleanter - Vibeke Hansen og Britta Christensen blev valgt.

9: Nedsættelse af sponsorudvalg – Jane og Anni har begge ønsket at udtræde, men har dog lovet at tale med de sponsorer, der endnu mangler at betale for i år. Ole fortsætter. Det er besluttet, at måtte der opstå tvivlsspørgsmål eller komme henvendelser, skal disse rettes til bestyrelsen.

10: Nedsættelse af kiosk udvalg – Susanne er umiddelbart ene kvinde i udvalget, men kan hente god og kompetent hjælp hos ”farmor” og Pernilles mor. (Anna melder sig til at gøre rent i kiosken før hvert stævne – tak).

11: Nedsættelse af stævneudvalg – Hanne Brebøl, Mille Hansen, Helene Christensen, Camilla Sandberg fortsætter. Nathalie Hansen er nyt medlem.

12: Indkomne forslag – bestyrelsen havde ikke modtaget nogen.

13: Uddeling af pokaler –

Ranglistevindere.

Dressur – hest: Helene Christensen/Clair 90 point

Dressur – pony: Laura With/Sugarbabe 7 point

Spring – hest: Caroline Vang Klemmensen/Madame Makri 44 point

Spring – pony: Malou Carlsen/Pelé 29 point

Årets LSP´er – Camilla Sandberg

Årets rytter – Benedikte Brebøl Windfeld

14: Evt – Ole roste initiativet omkring arbejdsdage som blev afsluttet med pizza – det var en rigtig hyggelig afslutning på en dag, der blev brugt på at gøre klubben stævneparat.

Hanne roste især Susannes store arbejde omkring julefrokosten, men også de øvrige, som havde gjort deres for at dagen blev en succes.

Efterfølgende var der en drøftelse omkring medlemskab af flere klubber og hvorledes man forholdte sig til at starte klubmesterskaber for flere klubber, hvilket der umiddelbart ikke er noget til hinder for.

I forlængelse heraf var der en orientering omkring samarbejdet med SAR omkring klubmesterskab i spring (dette bliver for 2014, da det ikke kan udelukkes, at LSP kan afholde sit eget springmesterskab senere på året).

Der efterlyses bedre links til klubbens nye hjemmeside, hvilket bestyrelsen vil sørge for. Endvidere skal oplysninger om klubbens bestyrelse mm opdateres hos bla. Rideforbundet og D5.

Der var mødt 19 medlemmer op til generalforsamlingen.

Referat – Camilla Sandberg

Halmtofte - Gammelbyvej 15, 4900 Nakskov