/header.jpg

      Kontingent

Facilitetskort 2017
Fra 2017 betales det fulde beløb pr. 1/1 eller kr. 650,- pr. 1/1 og igen pr. 1/7.

Beløbet kan indbetales på vores konto:
Reg. nr. 0693 konto nr. 2900002559

Kontingent
Junior - 300,- pr år
Senior - 350,- pr år

Hvis du først melder dig ind efter halvårsskiftet d 1/7 vil du får kontingentet til halv pris. 

Facilitetskort for medlemmer af LSP:

Årskort 1.300 kr.: Dette kort er gyldigt hele året og brugeren kan benytte det så ofte man har lyst.

Halvårskort 650 kr.: Dette kort er gyldigt et halvt år fra den 1/1 og igen fra den 1/7 og brugeren kan benytte det så ofte man har lyst i det halve år.

Månedskort 200 kr.: Dette kort er gyldigt for én måned og brugeren kan benytte det så ofte man har lyst.

 1x gæstekort 50 kr.: Dette er den pris, man betaler, når man benytter klubbens faciliteter, sommer eller vinter, og kun ønsker at betale pr. gang. Betaling lægges i klubbens postkasse i ridehuset påført navn og dato, overføres til vores konto nr eller via mobile pay på tlf. 75126 (husk at skrive i teksten, hvad der indbetales for)

Facilitetskort for IKKE medlemmer af LSP:

1x gæstekortkort 75 kr.: Dette er den pris, man betaler, når man benytter klubbens faciliteter, sommer eller vinter, og kun ønsker at betale pr. gang. Betaling lægges i klubbens postkasse i ridehuset påført navn og dato, overføres til vores konto nr eller via mobil pay på tlf. 75126 (husk at skrive i teksten, hvad der indbetales for). Et gæstekort kan kun bruges 3 gange, og derefter kræver benyttelse af klubbens faciliteter medlemskab.
For at benytte baner og ridehus på Halmtofte, skal du som hovedregel være medlem af Lollands Sportsrideklub, og betale for den ordning du ønsker.
 
Ved køb af facilitetskort kan du vælge enten at købe så kortet gælder for dig, hvilket er bedst, hvis du har flere heste. Du kan også købe således at kortet gælder hesten, hvilket er en fordel, hvis i er flere, der rider den samme hest. Valget er dit – det skal blot oplyses ved betaling.

Klubben råder over 1 ridehus (20×60 m) og 1 kombineret dressur- og springbane,  som dog vil være lukket i de våde vintermåneder og først må benyttes igen efter aftale med Ole og Hanne.

Års- og vinterkort skal være betalt inden brugen af klubbens faciliteter, og kan fås ved henvendelse til klubbens bestyrelse.

Beløb kan indsættes på:
reg. nr. 0693 konto nr. 2900002559

Ved indbetaling af facilitetskort vil brugeren få udstedt en kvittering som til enhver tid skal kunne fremvises på forlangende. Samtidig vil der i ridehuset være opsat en oversigt over hvem der har indbetalt facilitetskort og for hvilken periode der er indbetalt.

Halmtofte - Gammelbyvej 15, 4900 Nakskov