/header.jpg

      Mødereferater

Referat af bestyrelsesmøde d 24.09.18

 

Fraværende :  Cecilie Vangen.
Amalie Koch orienterede os fra mødet i distrikt 5.
Planlægning af stævnet d. 9-10.12.18.
Planlægning af julefrokost d. 9.12.18. Tilmelding til Amalie Koch. Dannemare forsamlingshus leverer maden. LSP giver  1 øl/ sodavand. HUSK at medbringe service.
Hjælperliste.
Kiosken.
Liane og Janne handler ind til stævnet  og sørger for mad til salg i kiosken.

Generalforsamling d. 6.2.19

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før d. 23.1.19

 

Referat af bestyrelsesmøde d 24.09.18

Fraværende: Carl Månsson og Cecilie Vangen
D 9.10.18 kl 14.30 skal noget af vores springmateriale flyttes på mellemgård.
 
Springstævne d 3.10.18 
Dressurstævne d 7.11.18
 
Klubmesterskab d 8-9.12.18
D-Stævne 
For deltagelse af klubmesterskabsklassen kr 150.00
D-klasser kr. 80.00
Nyt: Børnemesterskab i spring - Aldersgrænse til og med 12 år, trækker tilladt. 
Jane Jacobsen sørger for rosetter samt dækner til stævnet.
Julefrokost d 8.12.18 aften
 
Nye opslagstavler
 
Amalie Jensen er gjordt administator på facebook. 
Hver uge bliver vi mindet om hvis tur det er til at skovle hovslag. 

 

Referat af bestyrelsesmøde 19.6.18

Fraværende: Jane Jacobsen og Cecilie Vangen 
 
Lovpligtigt privatlivspolitik for Lolland Sportsrideklub gennemlæst og godkendt af bestyrelsen:
Amalie Koch, Amalie Jensen, Carl Månsson, Liane Brahe Andersen, Janne Borre.
 
Planlægning af springstævne d 1.8.18 
Planlægning af D-C stævne d 18-19.8.18

Referat af bestyrelsesmøde 19.3.18

Afbud fra Jane Jacobsen.
 
Planlægning af dressurstævne tirsdag den 3 april.
 
Kiosken.
 
Liane og Janne sørger for mad til salg.
Cecilie bager kage.
Carl sørger for slik/ sodavand.
 
Rengøring af rytterstuen den 2.4.18 kl. 13.
 
Den 22.3.18 deltager Cecilie Vangen og Amalie Jensen i et kursus vedr opsætning af det nye stævneprogram.
 
Påbegyndt planlægning af sydhavs cup.
 

Referat af bestyrelsemøde 29.11.17

Afbud fra Kira Marillo Skov.

Indsende erklæring af børneattest.

Talt om de ændringer som DRF vil gennemføre fra d.1.1.18.

Planlægning af stævne d. 9-10.12.17. Hjælperliste.

Planlægning af julefrokost d. 9.12.17. Tilmeldning til Jane Jacobsen. HUSK at medbringe service.
 

Referat af bestyrelsemøde 31.10.17

Afbud fra Rikke Friis.

Bliver i Jyskebank.

Rikke Friis udtrådt af LSPs bestyrelse.

Kira Marillo Skov er indtrådt i bestyrelsen.

Generalforsamling d. 31.1.2018

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før d. 17.1.2018

Vandrepokaler afleveres senest d. 20.12.17 på Halmtofte i sekretariatet.

Klubmesterskab d. 9 - 10.12.17

Spring lørdag d. 9.12.17. Bliver i B3

Dressur søndag d.10.12.17

Pony LC1 - PRI

Hest LC1 - PSG

Inviteret klubber : Søk,Nor, MLR, RKL, SAR.

Anmeddelse frist d. 27.11.17

For deltagelse af klubmesterskabsklassen kr. 150.00

Fælles julefrokost d. 9.12.17 kl. 18 i rytterstuen på Halmtofte. Sidste frist for tilmeldning er d. 27.11.17. Vin, øl/vand sponseres af LSP. Tilmeldning til julefrokost skal ske til Jane Jacobsen.

Afholdelse af " Ring og Spring " den 1.11.17 kl.16.30.

Afholdelse af " Ring og Spring " den 6.12.17 kl. 16.30.

Referat af bestyrelsemøde 10.10.17

Afbud fra Carl.

Nedlæggelse af bookingstystem. Se skema på hjemmesiden.

Spring bliver fremover om onsdagen i samme tidsrum.

Afholdelse af "Ring og Spring" den 4.10.17 kl 17.30  ( indendørs ).

Helene står for ranglisten. Henvendelse på mailadresse : helene.flowergirl@gmail.com

Böökman kursus den 21-22.10.17

 
Referat af bestyrelsemøde d. 10.9.17

Mille Hansen udtrådte af bestyrelsen.

Laura Jensen udtrådte af bestyrelsen

Ny formand Jane Jacobsen.

Ny næstforman Carl Månsson.

Indførelse af facilitetskort på månedsbasis - se nærmere på hjemmesiden under "kontingent".

Afholdelse af træningsstævne "Kom og sved" den 8. august kl. 17.00.  

Afholdelse af "Ring og spring" med start den 4. september 2017 kl. 17.30 og derefter den første onsdag i måneden ligeledes fra kl. 17.30.

Referat af bestyrelsesmøde 11.07.17

Afbud: Nalle.

Hanne efterlyser en ordning på manglende skrab af hovslag og opsamling af pøller.

Berit laver en opdateret seddel omkring ordning, som er lagt på facebook og hjemmeside.

Sponsor skilte.Celina har spurgt omkring 15 virksomheder og fået ja til 2, vi afventer yderligere fra Ole. Herefter skal skiltene opdateres og opsagte skal pilles ned.

 Næste møde om økonomi er 14 eller 21 november med Hanne og Ole. Camilla spørger om de kan og vender tilbage. Bestyrelsen holder et møde herom inden.

Der står ca. 90.000,- på kontoen.

Referat af bestyrelsesmøde 10.10.16

afbud - Nalle og Natascha.

Natascha er efter aftale udtrådt af bestyrelsen pr dd.

Økonomi: 81000 står der på kontoen

Sponsor skilte status... vi har fået nej indtil videre..

Berit og celina laver et overslag og budgettet fremadrettet.

Træningsstævnet den 13 september.:

Caféen har begrænset udvalg... snoller, sodavand og franske hotdogs...ridehuset bliver ikke fejet ned af bestyrelsens medlemmer.

Celina finder hjælpere...

Vi tæller lige sløjfer mens vi er i rytterstuen, der er nok til træningsstævnet.

Bestyrelsen efter næste generalforsamling:

Celina, nalle og camilla k er på valg...
Camilla k fortsætter og celina overvejer...

Nor.. kan vi åbne for et samarbejde?:

Camilla k spørg camilla dyberg.

Bankskifte :vi dropper det. Banken er tilskrevet herom 26.08.16.

referat - Celina
Referat af bestyrelsesmøde 25.08.16

Møde 28 juni i rytterstuen.

Sponsor...skal koste 1000-første år.. celina retter kontrakten...

Stævne i august...
Cafeen...er det største problem...
Der holdes stævne begge dage...
Man ønsker campingvogn igen..celina tjekker op 
Rikke handler ind... der købes is og chokolade...

Celina foreslår at man holder alle pengene på kontoen, og kun hæver byttepenge ... det vil gøre det nemmere at regne overskudet ud fra stævnet...


Vi skal tjekke rosetter...

Hanne vil gerne holde kursus..med karina...se hjemmesiden og facebook.

Camilla k laver kritik mapper 

Der aftales nyt møde umiddelbart inden stævnet i august.

Referat af bestyrelsesmøde 28.04.16

Møde 11 maj i rytterstuen. vedr. Planlægning af sydhavscup.

Hanne, camilla k, rikke, camilla s, celina og nalle er mødt op.

Vi snakker hjælpere til stævnet.

Cafeen skal op og køre.
Susanne vil stå for kiosken hele lørdagen, hun vil grille, lave kyllinge sandwish, købe ind, . 22734749 susanne vil have en liste med hjælpere og tlf nr på dem der skal stå i kiosken. Hun skal også spørges om hun vil stege kylling til om søndagen.


Nalle og celina handler om torsdagen kl 17 og tager det med på gården om aftenen. mille handler i tyskland.

Nalle spørg om farmor vil lave frikadeller.
Kelfast køber is.
Nalle, rikke og bente bager kage.
Der skal være morgenmad, frisk franskbrød med ost og ligende.

I kiosken om søndagen er der anna og pernille c fra 8-13 og farmor og liane fra 13-slut .

hjælpe opgaver før stævnet.

Rengøring at alle rum...altså rytterstue, dommerhus, sekretariat og tilskuerpladserne... det gør natasja..

Nalle og rikke skovler hovslag fredag.

Nalle hakker ukrudt.

Celina sætter campingvogn og alt teknik op.

Camilla k laver kritikker.

Celina, nalle og kelfast henter spring tirsdag aften. Ca 8 spring. Som sættes op tirsdag og ryddes væk igen torsdag.

Kirsten laver blomster til præmieskamlen.
Kelfast og rikke samler også lidt blomster.

Campingvogn til sekretariat.. speaker fra hestetrailer. Husk kabelrulle.


To 4x4 biler til dommer tårne. hannes den ene. Rikkes den anden.

Der skal spærres af...

P vagt, vi spørg michael fra sar. hanne spørg ham.

Celina gør toilet rent.

Celina kontakter ekstra posten.

Alle tjekker toiletter, gårdsplads og ligende.

Præmie overdragelse.
Til hest over på opvarmningen.

Overvarmning på bane 2 efter klasse 6a og her er der også præmie overrakkelse.

Dommer giver præmier.
Hestene har dækner på når de skridter
Ind.
Referat af bestyrelsesmøde 12.04.16
Afbud - Natascha.
Farmor (Gitte)  vil gerne hjælpe til sydhavscup, fortrinsvist i caféen. Vi ser nærmere på hjælpere når stævnet nærmer sig. Men vi har arbejdsdag, torsdag d. 19 maj. Camilla S laver opslag på FB herom.
Ift Hannes arrangement 27.04.16, så vurderer bestyrelsen at vi ikke har ressourcer til at "servicere" dette.
Fremtidig budget for klubben. Berit laver et udkast til videre drøftelse.
Og så laver vi et møde med Hanne T, efterår sydhavscup.
Vi holder et stævne møde, torsdag den 12 maj kl 19, hvor Hanne også inviteres med. CAmilla laver mail til Hanne herom, ligeså omkring overholdelse af sikkerhedsreglement.
Referat af bestyrelsesmøde 12.04.16

afbud Berit og Natascha

Stævnerapporten fra c stævnet 13/3-16 er af middel karakter.

Der er nogen fra Damgård der gerne vil hjælpe til sydhavs cup.
Vibeke Hansen, Lone Hansen, Kirsten Jørgensen og Birthe vil gerne skrive.
Cafeen er den største udfordring, måske burde man få lavet nogle sandwich. Måske kartoffelsalat og frikadeller.

Mail fra Hanne og Helene omkring pointsystemet i dressur.
Bestyrelsen synes egentlig at pointsystemet fungerer fint nok som det er og her henviser vi blandt andet til out reglerne. Bestyrelsen oplever ikke at klubbens ryttere turnerer rundt efter placeringer. Med dette pointsystem kan ryttere på alle niveauer konkurrere om pokalen, hvilket styrker klub ånden.

Skift af bank.
Vi skifter bank fra jyske bank til Nordea. Camilla s går ned i Nordea med vores papirer.

Vi savner en udendørs højtaler. Celina undersøger det.

Til næste møde skal vi drøfte økonomi.

Camillas s finder oversigt over sydhavscups hjælpere og tager med til næste stævne.

Næste bestyrelsesmøde er d. 12 april kl 19.00 hos Nalle.
Referat af bestyrelsesmøde 22.03.16

Referat af bestyrelsesmøde 22.02.16

Her blev bestyrelsen endeligt konstitueret.

Formand - Camilla Sandberg

Næstformand - Camilla Kelfast

Sekretær - Celina Hasimovic

Kasserer - Berit Berger

Menige medlemmer - Nathalie Hansen, Rikke Lejbølle og Natascha Svensson

Camilla Kelfast overtager ranglisten og resultater skal herefter sendes til hende.


Point system til spring diskuteres efter forslag fra Heidi Poulsen. Der bliver lavet nyt point system som kommer på nettet snarest.

 

Kurser. Mille og Pernille ønsker at holde kursus. Berit forslår også Ute Lehmann. Bestyrelsen snakker om at man kan lade de forskellige prøve at stable et kursus på benene, og hvis der ikke er opbakning så vil det give sig selv.  

 

Stævne. Der skal tjekkes rosetter, der gør Berit. Der skal også laves konvolutter til doteringer, dommere og andet.

 

Næste møde er den 7 marts kl 19 i jagthytten.  

Fremmødte: Celina, Pernille, Susanne, Camilla K., Camilla S.

Afbud fra Nalle.

    Der er aftalt nyt møde onsdag d. 11.11.15 kl. 18.30 i Jagthytten. Her skal hovedsageligt drøftes facilitetskort og generalforsamling.
    Det er aftalt, at Camilla S skriver udkast til etiske rammer rent og sender til bestyrelsen inden endelig offentliggørelse.
    Camilla S. undersøger hvad der skal til før klubben kan certificeres (Stævne-, organisations-, og sikkerhedscertificering).
    Vandvarmer i café – Susanne følger op og taler med Hanne/Ole om udskiftning.
    Camilla S. er ved at indhente børneattester på ansatte på Halmtofte/LSp, afventer pt cpr numre fra de to nye ride-/staldpiger samt Bo.
    Pernille donerer telefon til klubben og giver til Celina, der sørger for at den får sim kort og tilknyttes et tlf nummer så den kan bruges til mobilepay. Telefonen skal fremover ligge hos Pernille og følge pengekasserne.
    Julefrokost – det er aftalt at vi prøver at finde en dato for afholdelse af julefrokost i jagthytten, da der er varmere og bedre plads end i caféen. Mulige datoer kunne være 12.12.15 eller 18.12.15.

Referat – Camilla S.

 
Referat af bestyrelsesmøde 15.10.15

Referat af bestyrelsesmøde LSP 11.11.15

(% Nalle, Camilla K. og Pernille)

 

1 – Facilitetskort. Nye priser vedtaget. Træder i kraft pr. 01.02.16. Det bliver som i SAR, dog minus undervisningskortet indtil videre.

Camilla renskriver og sender opslag rundt til bestyrelsen som godkendes inden endelig offentliggørelse.

2 – Generalforsamling. Camilla sender forslag til dato rundt og spørger Nalle og Pernille om de vil fortsætte endnu en periode. Susanne ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen.

Camilla K og Camilla S samt Celina er først på valg 2017.

3 – NEM ID til klubben. Camilla S arbejder på sagen, afventer pt en medarbejder signatur således at vi, bla kan indhente børneattester digitalt.

4 – Etiske rammer. Camilla S renskriver disse og sender rundt til bestyrelsen inden endelig godkendelse og offentliggørelse.

5 – Mobilepay. Camilla har pt telefon, sponsoreret af Celina, med hjemme og skal installere ”Mobilepay”. Telefon nummeret, der fremover skal betales til er 9187 9301 – Der kommer endelig melding rundt, når det virker.

6 – Julefrokost. Bliver d 18.12.15 kl 17 i Jagthytten. Ved bestyrelsesmødet endnu ingen tilmeldte.

7 – Krav til certificeringer. Er kort gennemgået. Vi er ikke langt fra at kunne blive certificeret, men det skal afvente bedre forberedelse, næste år.

 

Referat Camilla S.


Referat af bestyrelsesmøde LSP 11.11.15

(% Nalle, Camilla K. og Pernille)

 

1 – Facilitetskort. Nye priser vedtaget. Træder i kraft pr. 01.02.16. Det bliver som i SAR, dog minus undervisningskortet indtil videre.

Camilla renskriver og sender opslag rundt til bestyrelsen som godkendes inden endelig offentliggørelse.

2 – Generalforsamling. Camilla sender forslag til dato rundt og spørger Nalle og Pernille om de vil fortsætte endnu en periode. Susanne ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen.

Camilla K og Camilla S samt Celina er først på valg 2017.

3 – NEM ID til klubben. Camilla S arbejder på sagen, afventer pt en medarbejder signatur således at vi, bla kan indhente børneattester digitalt.

4 – Etiske rammer. Camilla S renskriver disse og sender rundt til bestyrelsen inden endelig godkendelse og offentliggørelse.

5 – Mobilepay. Camilla har pt telefon, sponsoreret af Celina, med hjemme og skal installere ”Mobilepay”. Telefon nummeret, der fremover skal betales til er 9187 9301 – Der kommer endelig melding rundt, når det virker.

6 – Julefrokost. Bliver d 18.12.15 kl 17 i Jagthytten. Ved bestyrelsesmødet endnu ingen tilmeldte.

7 – Krav til certificeringer. Er kort gennemgået. Vi er ikke langt fra at kunne blive certificeret, men det skal afvente bedre forberedelse, næste år.

 

Referat Camilla S.
Halmtofte - Gammelbyvej 15, 4900 Nakskov