/header.jpg

      Regler for benyttelse af ridehallen

1) Der må max. være 8 heste/ponyer i ridehallen.

2) Når der undervises skal alle de andre ryttere, som befinder sig i ridehallen, vise hensyn til den der modtager undervisning. For at få det maksimale ud af undervisningen, skal rytteren have mulighed for at foretage den fornødne opvarmning inden undervisningen startes, (dette er med henvisning til punkt 1).

3) Der må max. være 2 undervisere i ridehallen.

4) Der må ikke longeres, hvis der undervises i ridehallen. Spørg altid dem som rider i ridehuset om du må longere. Longér altid i en af enderne og ALTID i trense af sikkerhedsmæssige grunde.

5) Såfremt en skemalagt undervisning ikke benyttes, skal dette meddeles straks ved evt. at skrive det på den hvide tavle eller på Facebook. Undervisningen skal også slettes i booking systemet.

6) Al undervisning skal bookes via booking systemet - se mere her på hjemmesiden.

7) Ved løsspring, skal der af sikkerhedsmæssige grunde, være mindst 2 personer på banen.

8) Ved entré i ridehuset, træk da din hest ind i midten af en af de 2 cirkelvolter ved C eller A, så der ikke blokeres  i hjørnet. Der dispenseres herfra,  hvis du benytter barrieretrinnet i hjørnet.

9) Ved dressur skridtes indenfor hovslaget. Ved spring skridtes på hovslaget.

10) Benyttelse af ridehallen må kun finde sted, såfremt man er anført på listen over indehavere af facilitetskort.

11) Sker der skade på bygning/inventar skal dette straks meddeles bestyrelsen eller Hanne Thorsen. ( Skadevolder er ansvarlig ).

12) Engangsbenyttelse af ridehallen og udendørsarealerne koster 50 kr, for medlemmer og 75 for ikke medlemmer.

13) Ridehallen skal, såfremt andet ikke er aftalt, forlades inden kl. 21.15, idet lyset slukkes automatisk.

14) Bestyrelsen accepterer IKKE ”barrieresladder”.

14) Rygning forbudt.

Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre bortvisning fra ridehallen!

Bestyrelsen / LSP
/IMG_9202.jpg
Halmtofte - Gammelbyvej 15, 4900 Nakskov