/header.jpg

    Sikkerhedsregler

Krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på klubbens faciliteter:
 
 • Bær godkendt ridehjelm under ridning – undtaget herfra er ryttere med bagrytter.
 • Bær sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten
 • Bær sikkerhedsvest ved springning hvis du er under 18 år
 • Fastgør dig aldrig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet
 • Før altid en hest i trense eller træktov
 • Løb eller råb ikke i stalden
 • Du må aldrig rykke/flå/save hesten i munden med biddet
 • Du må aldrig anvende pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
 • Du må aldrig anvende sporer uhæmmet
 • Det er IKKE tilladt at ride med "øre-bøffer" i  begge ører samtidigt, da dette gør rytteren uopmærksom på udefra kommende faktorer, der kan have sikkerhedsmæssige  konsekvenser.
 • Efterlad aldrig heste på opbindings/striglepladser uden opsyn
 • Lad aldrig to heste passere hinanden på steder hvor staldgangen er mindre end 2 meter bred
 • Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.
 • Du skal have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil for at opholde dig alene i stalden.
 • Kend klubbens regler for ridning på bane
 • Du skal have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil for at kunne deltage i ”fri ridning” uden undervisning
 • Du skal have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil for at lukke eller hente heste på folden
 • Kend klubbens forholdsregler ved brand
 • Kend klubbens opslag med de vigtigste telefonnumre.
 
 
 
 
For at kunne være en klub under Dansk Ride Forbund skal klubben have udformet et sæt sikkerhedsregler, der er kendt af klubbens medlemmer og implementeret i klubbens dagligdag. Sikkerhedsreglerne er et supplement til det sportslige reglement og kan aldrig underkende dette.

Klubben er ansvarlig for at sikkerhedsreglerne håndhæves på klubbens faciliteter/tilhørssted og kan kun undtagelsesvis give sine medlemmer dispensation herfor, hvis medlemmet med en lægeerklæring kan dokumentere ikke at have mulighed for at efterleve sikkerhedsreglerne. Medlemmer der vælger ikke at efterleve klubbens sikkerhedsregler kan efter en skriftlig advarsel indstilles til eksklusion af klubben jf. klubbens vedtægter.


 
/IMG_8445.JPG
Halmtofte - Gammelbyvej 15, 4900 Nakskov